در صورتی که در شهر خود فایل دریافت نمی کنید، جهت فعال سازی سامانه فایلینگ فرم زیر را پر کنید.

شما در صورتی می توانید فایل دریافت کنید که شرایط زیر را داشته باشید:

1- حداقل سه روز از عضویت شما در بخش فایلینگ گذشته باشد.

2- ویندوز کامپیوتر تان 10 و یا 11 باشد.

3- نسخه پایش که از آن استفاده می کنید، 5.0.1 به بالا باشد.