درخواست افزودن شهر به سامانه فایلینگ پایش

در صورتی که در شهر خود فایل دریافت نمی کنید، جهت فعال سازی سامانه فایلینگ فرم مقابل را پر کنید.

شما در صورتی می توانید فایل دریافت کنید که شرایط زیر را داشته باشید:

1- ویندوز کامپیوتر تان 10 و یا 11 باشد.

2- نسخه پایش که از آن استفاده می کنید، 5.0.6 به بالا باشد.