بازیابی اطلاعات در شرایط اضطراری

روش بازگرداندن اطلاعات در​​ مواقع اضطراری در​​ ​​ برنامه پایش​​

از این روش زمانی استفاده کنید که برنامه باز نمی شود و یا از داخل برنامه نمی توانید فایل پشتیبان را تهیه کنید. در نظر داشته باشید این روش به عنوان جایگزین افزونه پشتیبان گیری به هیچ عنوان نیست. و در صورت بروز خطا در این افزونه حتما باید خطا برطرف شود. ​​

​​

ابتدا وارد پوشه ای شوید که نرم افزار در آنجا نصب شده​​
​​ پوشه​​ payesh

سپس پوشه​​ ​​ files​​ ​​ وmysql​​ را در جایی ​​ کپی کنید.​​
​​

​​

​​

​​ به این آدرس بروید​​ Payesh\RealEstate\resource\data ​​ ​​ ​​​​ ​​
فایل​​ settings.json​​ ​​ را کپی کنید.​​

​​

برنامه قبلی را از قسمت کنترل پنل پاک کنید.​​
نسخه جدید را از سایت​​ ​​ iranamlaak.net​​ دانلود و پس از پاک شدن کامل نسخه قبلی نصب کنید.​​
برنامه را فعال نکنید و پس از نصب کامل، بر روی نوار پایین ویندوز کلیک راست کنید، وارد​​ task manger​​ شوید .گزینه​​ ​​ payeshDB​​ را انتخاب کرده و گزینه​​ ​​ stop service​​ را بزنید. این صفحه باز باشد .​​
​​

​​

​​

​​

​​

اگر در این مرحله با خطای زیر مواجه شدید،​​

 

دکمه​​ services​​  ​​​​ را بزنید. سپس در صفحه بعد دکمه​​ stop​​ ​​ رابزنید. چند لحظه منتظر بمانید.

 

دو فایلی ​​ که کپی کردید ، را در جاههای قبلی خودشان جایگزین کنید .(فایل های نسخه جدید را باید پاک کنید)​​
به مرحله​​ ۶​​ بروید و​​ payeshDB​​ کلیک راست کرده و گزینه​​ ​​ Go to process​​ را بزنید.​​ اکنون​​ می توانید وارد برنامه شوید.​​
اگر چنانچه در این مرحله با خطا مواجه شدید​​ دکمه​​ services​​  ​​​​ را بزنید. سپس در صفحه بعد دکمه​​ restart​​ رابزنید. چند لحظه منتظر بمانید.

 

فایل​​ settings.json​​ را که قبلا کپی کرده اید، جهت انجام تغییرات به​​ تیم​​ پشتیبانی پایش ارسال کنید و شرح دهید که پشتیبان گیری خارج از نرم افزار گرفته شده است​​ ( پشتیبان گیری اضطراری ).​​ و پس از دریافت مجدد فایل بجای فایل قبلی کپی نمایید. انجام این مرحله جهت دریافت به روز رسانی های پایش ضروری است.

چرا پایش رایگان و نامحدود است؟

قسمت های اصلی نرم افزار پایش به صورت نامحدود رایگان بوده و بعضی از افزونه های پایش هزینه دارد. جهت مشاهده قسمت های دارای هزینه، ابتدا نسخه ویندوزی پایش را نصب کرده و سپس وارد قسمت افزونه ها شوید. بخش های اصلی رایگان برنامه پایش شامل: ثبت و جستجوی ملک سریع و پیشرفته ، ثبت و جستجوی تقاضای سریع و پیشرفته ، ثبت و جستجوی اشخاص، انطباق سازی هوشمند بین ملک و تقاضا، مدیریت و گزارشات کاربران، صندوق مکانیزه، جستجوی ملک روی نقشه و …