مشکلات متداول در نسخه ویندوزی

ملک یا تقاضا در نتایج جستجو مشاهده نمی شود در این حالت با زدن کد ملک می توان جزئیات آن ملک را دید منتها در لیست جستجو مشاهده نمی شود. در این حالت دو دلیل ممکن است داشته باشد. 1- ملکی که ثبت کرده اید در شهری غیر از شهری که در آن جستجو می […]